Ènek-Zene - ALEPH Help

Bezár

Súgó tartalom

ALEPH Súgó

Kilépés a súgóból Vissza

Az ALEPH Súgó egy elkülönített böngészőablakban jelenik meg az ALEPH nyilvános katalógus(OPAC) felett. Ha az OPAC ablak egy része látható a súgó mögött, a visszatéréshez kattintson az OPAC ablakra. Ha az OPAC ablak nem látható,akkor minimalizálhatja vagy teljesen bezárhatja a SÚGÓ-t.

ALEPH Súgó

Bejelentkezés Vissza

A belépéshez adja meg a felhasználói azonosítóját (vagy vonalkódját) és a PIN kódot hogy hozzáférjen a felhasználói adataihoz, elmentse a vizuális és nyelvi beállításokat és elérjen más a könyvtár által a bejelentkezett felhasználók számára biztosított szolgáltatást.

Navigáció Vissza

Az ALEPH OPAC képernyő két részből áll. A felső rész az OPAC menüjét mutatja, a nagyobbik rész pedig az Ön munkaterülete. A Vissza ikont használhatja a visszalépéshez az OPAC képernyőn vagy a Kereső Vissza (Back) ikonját. A Web OPAC (Online Public Access Catalog) hypertext kapcsolatokat és lenyitható menüket használ, ennek segitségével lehet navigálni az OPAC használata során. Az egér mozgatásával aktiválhatunk egy kapcsolódást, majd mikor kézre változik a mutató, akkor kattintunk az egérrel. A menünél a nyilra kattintva vagy az ALT + lefelé nyillal nyitjuk a menüt és választhatunk az egérrel.

Unicode Vissza

Az ALEPH Unicode kompatibilis, ami azt jelenti, hogy a speciális karaktereket (mint a héber, arab, ciril, stb.), amelyek a standard nyugat-európai nyelvek betűkészletén kivül esnek, meg tudja jeleniteniR és kereshető is. A Unicode helyes használata érdekében az Internet keresőnél használjuk az UTF-8 karakterkészletet. A teljes Unicode karakterkészlet megjelenitésénél a számitógépen installálni kell a Unicode fontkészletet. Haználható: Microsoft® Internet Explorer® verzió 5.0 (vagy magasabb) ® vagy Netscape® Communicator® verzió 6.0 (vagy magasabb), megfelelő beállitással. Ha nincs UTF-8 kompatibilis kereső, a speciális karakterek nem jelennek meg mind illetve nem a standard módon (pl. a lengyel áthúzott "I" helyett "I", vagy a "flat" a zenei jelölés).

Keresés Vissza

A keresés funkció lehetóvé teszi rekordok megtalálását az Ön által megadott keresőkérdéssel: szavakkal vagy kifejezésekkel. A keresés változatos típusai lehetővé teszik a kifinomult hozzáférést az adatbázis rekordjaihoz.

Az egy kereséssel elérhető találatok számának felső határa 2000 rekord. Ha a találatok száma több, mint 2000 rekord, módosított szükítő kereséssel végezze el újra a keresést.

A kereső képernyők alján általános és használt típusú keresésre vonatkozó tanácsokat és szabályokat talál. Az alábbi szabályok miden keresési tipusra vonatkoznak:

A ? vagy a * jellel lehet a keresőszót csonkolni, azaz abban helyettesíteni nulla, vagy egy vagy több karaktert a szó elején (balról), végén (jobbról) vagy a szó belsejében. Egy szóban egyszerre mindig csak egy csonkolást használjon!

A # jellel nulla vagy egy karaktert lehet helyettesíteni egy szóba n. Például a colo#r kifejezéssel miad a color mind pedig a colour, vagy az archeology kereséssel mind az archaelogy mind az archeology szavakat tartalmazó rekordok találatok lesznek.

A ! jellel egy karaktert lehet helyettesíteni egy keresőszóban. Például a wom!n keresésre találat lesz a woman és a women szavakat tartalmazó rekord.

A % jel és egy szám (pl.: %2) a keresőszavak kötetlen sorrendű távolsá gát adja meg (hány más szó lehet a keresőszavak között a mezőben). Például: magyar %2 bal ladák keresőkérdésre találat lesz a a magyar népi balladák ,és a balladák a régi magyar, de nem lesz az a magyar székelz és sz láv népi balladák.

A ! jel és egy szám (pl.: !3 a keresőszavak kötött (a keresőkérdésben megadott sorrendű) távolságát adja meg (hány más szó lehet - kötött sorrendben - a keresőszavak között egy mezőben). Például a magyaros !3 verselés kérdésre találat lesz a magyaros népi verseleés és a magyaros és i dőmértékes verselés , de nem lesz az a magyaros és időmértékes régi verselés vagy a verselés régi magyaros.

CCL (Command Language) Vissza

A parancs nyelv használatával szavakat kereshetük különféle indexekben egyidőben. Az alap Command Language keresés keresés minden tartalomban. A keresőparancsban a következő rövidítéseket (kódokat) lehet használni:

LCC - LC kategóriák
LCN - LC jelzetek
DDC - Dewey
TIT - Címek
AUT - Szerzők
IMP - Impresszumok
SUB - Tárgyszavak
SRS - Sorozatok
LOC - Gyűjtemények
WRD - Szavak bárhol
WTI - Szavak a címben
WAU - Szavak a szerzők nevében
WPE - Szavak a személynevekben
WCO - Szavak a testületi nevekben
WME - Szavak a rendezvények nevében
WUT - Szavak az egyesített címekben
WPL - Szavak a megjelenési helyekben
WPU - Szavak a kiadói nevekben
WSU - Szavak a tárgyszavakban
WSP - Szavak a mű tárgya személyekből
WSC - Szavak a mű tárgya testületekből
WSM - Szavak a mű tárgya rendezvényekből
WSF - Szavak a mű tárgya egyesített címekből
WST - Szavak helyi tárgyszavakból
WSG - Szavak földrajzi nevekből
WSE - Szavak a sorozati címekből
WLC - Szavak a LC osztályozási jelzetekből (Library of Congress)
WYR - Megjelenés éve

Találati halmazok Vissza

Ez a funkció megmutatja a korábbi kereséseinek az eredményeit, és ezeket többféleképp felhasználhatja.

Ebben a funkciókban a kovetkező műveleteket véezheti el:

Böngészés Vissza

A böngészés az adatok betűrendes jegyzékében való tallózást(keresést) jelent. Tallózhatja az adatbázis szerző, cím, tárgyszó, és más egyéb index szerint amit a könyvtár elérhetővé tesz önnek.

Az index kiválasztása után meg kell adnia azt a karaktersort (szót, nevet stb.), amelytől az index megjelenítését kéri. Ez a szöveg jelenik meg a tallózható lista tetején. Például ha a keresendő szó a akkor a betűrendes lista az a-val kezdődik. A keresendő szó a great akkor a betűrendes mutató a great-tól kezdődik. A találatok közt tovább tallózva kereshetjuk ki pl. Great Britan és a Great Danes.

A böngésző lista a bejegyzéseket betűrendben tartalmazza, megmutatja a találatokszámát és a hozzájuk tartozó keresztreferenciákat.

A böngészőlista egy tételét három úton érheti el.

Rekordok listája Vissza

A rekordok listáját megjelenítheti a kiválasztott találati halmazból, vagy böngészó jegyzékből (az aláhúzott tételre kattintva), vagy a jegyzés megjelenhet a közvetlen keresés eredményeként is.

A rekordok listáját különböző formátumokban jelenítheti meg. Az alapértelmezés beállításához használja a Lehetőségek/Megjelenítés funkciót. Akármelyik lehetőséget választotta alapértelmezésnek, a rekord megjelenítéséhez a listában lévő rekord aláhúzott számára kell kattintania.

A rekordok jegyzékétől különböző -a jegyzék rekordjaival vegzett- műveleeteket (szűrést, postázást és mentést) kezdeményezhet.

A teljes rekord megjelenítése Vissza

A rekord valamennyi adatát különböző formátumokban jelenítheti meg. Válaszhatja mezők egymás utánni megjelenítését a mezők hívójeles vagy rövidneves megnevezésével, de választhatja a karalóguskártza formátumot is.

A teljes nézet kapcsolatain keresztül a kovetkező helyekre ugorhat:

Példányok Vissza

A cimhez tartozó példányadatokat az aláhúzott Könyvtár nevére kattintva jelenitheti meg, a könyvtárról információt pedig az aláhúzott Példányok-ra kattintva kaphat. Előjegyezhet és másolatkérést tehet a példányra, ha van hozzá jogosultsága.

Könyvtárközi kölcsönzés(KKK) Vissza

Ezzel a funkcióval lehetősége van a dokumentumot kérni egy másik könyvtárból. A kérés vonatkozhat könyvre vagy folyóiratra, és lehet kölcsönzés vagy másolat kérése.

E-Kosár Vissza

A kereés során letetősége van a találatokat a személyes "kosarába" tenni, amelyet kesőbb meg tud nézni. Ez megtehető akár a találati listáról (ahol több rekordot it ki tud választani), és a rekordok teljes nézetéből.

Megjegyzés a E-Kosár tartalma a kilépéskor törlődik.

Olvasó Vissza

Ha Ön azonositotta magát (Bejelentkezés vagy Olvasó), akkor megnézheti az Önnél kölcsön lévő cimeket, az előjegyzéseit, másolatkéréseit és készpénz-tartozását. Ha a könyvtár Önnek megengedte, akkor hosszabbithatja a lejárat előtt kölcsönzéseit, törölheti előjegyzését, ha még nem kapott értesitést.

Adatbázis választás Vissza

Itt tudja kiválasztani azt az adatbázist amely az Ön által keresett rekordokat tartalmazza. A választható adatbázisokat a rendszert működtető könyvtár meghatározza meg.

Visszajelzés Vissza

Megirhatja a könyvtárnak észrevételeit az Èszrevételek-re kattintva.

Beállítások Vissza

Ebben a menüpontban van lehetőség a személyre szabott mejelenítési tulajdonságok beállítására. Például, meghatározhatja azt, hogy milyen nyelven használja a rendszert és hogy a tezarusz mely nyelvű kifejezéseit akarja látni. Meghatározhatja azt is,hogy a rekordok milyen formatumban jelenjenek meg.

A következő beállítási lehetőségek elérhetőek:

Kilépés Vissza

Ezzel a funkcióval juthat el a rendszer induló képernyőjére és kezdhet ismét dolgozni.
Megjegyzés: A kilépés használatával a találati halmazok törlődnek.


Bezár